Akademia od Nauczyciela do Trenera II stopień

Jeśli chcesz:

praktycznie przećwiczyć treści poznane na kursie

poznać innych uczestników kursu ONLINE

rozwiać swoje wątpliwości w realnych

warunkach szkoleniowych

Zapisz się


Dla kogo jest ten kurs?


Jesteś w trakcie kursu „Od Nauczyciela do Trenera” i nieprawdopodobnie bardzo przemawia do Ciebie wizja trenowania innych nauczycieli - czujesz jednak, że chciałabyś poćwiczyć wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie w bezpiecznym środowisku warsztatowym.

Być może pierwsze próby masz już za sobą.

A w związku z tym także pierwsze wątpliwości i wnioski.

Dobra wiadomość: przygotowałyśmy dla Ciebie warsztaty trenerskie Od Nauczyciela do Trenera stopień II

Prowadząca

Warsztaty poprowadzi Luiza Wójtowicz-Waga, jedna z najbardziej doświadczonych trenerek na rynku szkoleń dla edukacji w Polsce.

Znacie ją dobrze z Waszego kursu :)

Luiza Wójtowicz-Waga

Jestem absolutną fascynatką towarzyszenia ludziom w rozwoju i nic nie ekscytuje mnie bardziej niż patrzenie na rozwijających się uczestników moich szkoleń. Specjalizuję się w uczeniu dorosłych: od 18 lat prowadzę zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych w biznesie a od 10 lat jestem trenerem i coachem nauczycieli (skończyłam renomowaną szkołę trenerów TROP). Tematy, od których świecą mi się oczy, to podnoszenie jakości lekcji, praca nad marką osobistą, pewnością siebie i kreatywnością nauczycieli, wyznaczanie celów i ich konsekwentne osiąganie. Pomagam w nawiązywaniu dobrych relacji z uczniami, pracujemy nad asertywnością i prawdziwą komunikacją. Jestem moderatorem metody Design Thinking, stąd praca nad potencjałem twórczym zespołów jest tym, co kręci mnie najbardziej.

Program warsztatów

"Od Nauczyciela do Trenera" II Stopień

W trakcie praktycznych warsztatów trenerskich:


- stworzysz własne narzędzia badania potrzeb: ankietę i pytania do wywiadu nauczyciela i decydenta na podstawie zaproponowanego scenariusza


- przygotujesz program szkolenia w oparciu o zbadane potrzeby i zaplanowany cel


- dowiesz się, czy Twoja propozycja jest efektywna czasowo i oparta o zasady uczenia się dorosłych


- podzielisz ćwiczenia na pasywne i aktywne i stwierdzisz, czy równowaga w Twojej propozycji jest zachowana


- otrzymasz kilka obowiązkowych efektów pamięciowych, które wpleciesz w scenariusz


- otworzysz szkolenie symulując prawdziwe doświadczenie, starając się wywrzeć dobre wrażenie na grupie


- zaproponujesz swój własny lodołamacz


- dowiesz się, jak praktycznie sprawdzić nastawienie nauczycieli do szkolenia oraz jak zbadać potrzeby nauczycieli w trakcie szkolenia


- wyznaczysz cele i zweryfikujesz, czy zostały osiągnięte


- przećwiczysz praktycznie wszystkie metody aktywizowania omówione na kursie online


- spróbujesz wyjść z opresji trudnej sytuacji szkoleniowej


- przećwiczysz komunikat „ja” wychodząc z konfliktu z uczestnikiem warsztatów


- zaprojektujesz badanie efektywności swojego szkolenia


- poznasz nowe sposoby proszenia o feedback po szkoleniu


Informacje organizacyjne

Informacje o kursie:


Liczba miejsc ograniczona: 15 i ani jednego więcej


Termin: 31.08.2019 (10.00-18.00)

         1.09.2019  (09:00-17:00)


OBIAD W CENIE


Miejsce: Warszawa ul. Łowicka 54/6


Łącznie 16 godzin warsztatów

Regulamin szkolenia

Liczba miejsc ograniczona!